- Hèt Studentenhuis in Twente -
Entrée
Het huis
Geschiedenis
De Heeren
Contact
Inloggen

Geschiedenis

De geschiedenis van Cocagne grijpt terug naar de tijd van de Technische Hoge school Twente (THT). Een zestal heren die met niet al te veel moeite aan de studievereisten voldeden, vulden hun overige tijd met hockey, voetbal, Dispuut, Studievereniging en het bezoek aan studentenfeesten en horecagelegenheden.

De gelijkgezinde zielen, Koen, Edwin, Niels, Meino, Kees en Johan besloten de toen al teleurstellende smeltkroes, de campus, te verlaten en gingen op zoek naar een waardig onderkomen om zich te vestigen. Uiteindelijk vonden zij aan de Hengelosestraat 315 wat zij zochten: een pand met statuur, dat ze vanwege de locatie niet meteen zou losrukken van de oorspronkelijke reden waarom ze in de eerste plaats in Enschede waren neergestreken, maar dat wel de gelegenheid bood om de heren een prominente positie in te laten nemen in het sociale onderdeel van een studietijd in Enschede.

In juli van 1985 werd Cocagne betrokken en in augustus werd het illustere gezelschap uitgebreid met nog eens één held, Karel. Vanaf die tijd is door de 7 Heeren van Cocagne de strijd aangebonden met de Universiteit, de campus en de gevestigde orde (voor zover aanwezig) of nieuwkomers in het studentenleven.

In de afgelopen jaren kan het gezelschap dat het paradijs bij toerbeurt heeft bezocht, worden gekenschetst als mannen met charisma, met een duidelijk eigen wil, afmakers, en mannen met een verscheidenheid aan interesse en een groot sociaal vermogen. Een eenheid in verscheidenheid.

Deze karikatuur heeft er toe geleid dat de tentakels van Cocagne door de jaren heen tot aan ieder relevant onderdeel van het Enschedese studentenleven reikten. Te noemen valt onder andere: StudentenHuizen Estaffette, CnØdde, DSC Cheiron, DJC Rossinant, DSCC/DJCR Audentus et Vertutis’.

De Heeren van Cocagne zijn verworden tot graag geziene bestuurders, leden, deelnemers en gasten.